Znajdziesz nas w google +

nexo licencje ceny
Licencja podstawowa do programów z linii InsERT nexo obejmuje 1 lub 3 stanowiska. Programy są sprzedawane w pudełkach.

Możliwa jest praca w dowolnej lokalizacji bez licencji oddziałowej – warunkiem jest posiadanie odpowiedniej, zarejestrowanej liczby stanowisk.

Rozszerzenia
Licencja programu może zostać rozszerzona o:
dodatkowe stanowiska (dotyczy Subiekta, Rachmistrza, Rewizora oraz Subiekta nexo dla biur rachunkowych na własny użytek) – rozszerzenia stanowiskowe;
  • możliwość obsługi większej liczby podmiotów (dotyczy biur rachunkowych) – rozszerzenia podmiotowe.
Zakup rozszerzeń będzie się odbywać tylko drogą elektroniczną – identycznie jak dotychczas np. abonamenty InsERT GT.
Wszystkie rozszerzenia wpływają na cenę abonamentu.
Zakup rozszerzenia w trakcie trwania abonamentu
Kupując rozszerzenie do produktu, na który jest aktywny abonament (zarówno 3-miesięczny, jak i roczny), klient nie ponosi dodatkowych opłat wynikających ze zmiany podstawy do naliczenia abonamentu. Rozszerzenie to zostanie uwzględnione podczas naliczania abonamentu na następny okres.


Zawieszanie i odwieszanie rozszerzeń
Istnieje możliwość zawieszania i odwieszania liczby stanowisk/rozszerzeń. Rozszerzenie może zostać zawieszone na wniosek klienta, podczas naliczenia abonamentu na nowy okres; zawieszenie możliwe jest po kontakcie z Insertem, najpóźniej 7 dni przed datą wygaśnięcia abonamentu. Zawieszenie rozszerzenia nie zmniejsza ceny abonamentu w trakcie jego trwania; niższa cena obowiązuje od nowego okresu obowiązywania abonamentu.
Odwieszenie (rezygnacja z zawieszenia) rozszerzenia wiąże się z opłatą zgodnie z poniższym cennikiem oraz podwyższoną opłatą za abonament. Opłata za abonament zostanie odpowiednio zwiększona dopiero za kolejny okres obowiązywania abonamentu.
W przypadku rozszerzenia zakupionego do wersji standardowej i odwieszanego po przejściu na wersję PRO, należy także dopłacić różnicę pomiędzy cenami rozszerzenia do nexo i nexo PRO.
Ceny odwieszenia jednego stanowiska dla poszczególnych programów:
Subiekt nexo: 45 zł
Rachmistrz nexo: 45 zł
Rewizor nexo: 55 zł
Subiekt nexo PRO: 65 zł
Rachmistrz nexo PRO: 65 zł
Rewizor nexo PRO: 85 zł

Insert nexo dla biur rachunkowych i doradców podatkowych


Programy Rachmistrz i Rewizor dostępne będą dla biur rachunkowych i doradców podatkowych wyłącznie w wersji PRO na nieograniczoną liczbę stanowisk.
Licencja podstawowa Rachmistrza – 20 podmiotów.
  • Licencja podstawowa Rewizora – 10 podmiotów.
  • Brak licencji oddziałowych – praca u klienta na licencji klienta.
  • Konieczna rejestracja każdego klienta biura (podmiotu).
  • Dla właściciela biura jeden podmiot na własny użytek (np. licencja podstawowa Rachmistrz 20 podmiotów + 1).
  • Zakup i rejestracja rozszerzenia tylko drogą elektroniczną (strony dla Partnerów i dla klientów).
Zawieszanie podmiotów
Możliwe jest zawieszanie i odwieszanie podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe. Nie wpływa to na cenę abonamentu.
  • Wymagany jest kontakt z Insertem.
  • Baza danych klienta, który zostanie oznaczony jako nieobsługiwany (zostanie wyrejestrowany z puli podmiotów, jakie posiada biuro), będzie możliwa do uruchomienia w trybie „Tylko do odczytu ”. Na takim podmiocie możliwy będzie wydruk, ale nie będzie możliwości dodania żadnego obiektu (np. dokumentu) ani wystawienia deklaracji.
  • Licencjobiorca ma prawo do przywracania podmiotów, co do których prawa do przetwarzania danych zostały zawieszone. Może tego dokonać maksymalnie 3-krotnie w ciągu roku kalendarzowego.
Cennik dla biur rachunkowych
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.